Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Kỹ năng đặc định
29/07/2021
Chuyên mục:Kỹ năng đặc định
Vừa mới đây, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã cập nhật tài liệu ôn thi Kỹ năng đặc định, bao gồm cả tài liệu ôn tiếng Nhật và tài liệu của 14 ngành nghề tiếp nhận lao động thuộc chương trình này.