Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Xuất cảnh
01/10/2023
Chuyên mục:Xuất cảnh
Trong tháng 10/2023, Esuhai tiếp tục chắp cánh cho thêm 221 bạn học viên DỰ KIẾN XUẤT CẢNH sang Nhật làm việc và học tập.