Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
20/09/2023
Ngoài khoản tích lũy từ 700 triệu - 1,2 tỷ sau 3 - 5 năm làm việc, bạn còn nhận lại được gì sau chuyến hành trình Nhật Bản? Sau khi về nước, bạn mong muốn công việc như thế nào và mức lương bao nhiêu? Làm sao để có “lợi thế hơn người” khi tái hòa nhập với thị trường việc làm tại Việt Nam?