Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
01/02/2024
Ngày 31/1/2024, ESUHAI Group đã tổ chức ngày hội “Nhìn nhận lại 2023 & Kiến tạo kết quả 2024” với sự tham gia của hơn 400 thành viên Việt Nam - Nhật Bản.
xem nhiều trong tháng