Facebook Pixel Code
Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
23/12/2022
Thị trường lao động ngoài nước có sự phục hồi khả quan khi số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 129 nghìn đến thời điểm 15/12. Con số này vượt xa chỉ tiêu 90 nghìn lao động đề ra trong năm nay.
xem nhiều trong tháng