scroll top
Gửi kết quả JLPT
Công ty Esuhai và Trường KaizenYoshidaSchool rất lấy làm tự hào và trân trọng chúc mừng thành quả sự nỗ lực của bạn.
Với kết quả này, sẽ có nhiều cơ hội việc làm mà phòng Giới thiệu việc làm trong nước VieclamJapan dành cho các bạn.
Bạn hãy gửi tất cả các thông tin bên dưới đến Công ty và Nhà trường nhé.
HỌ TÊN BẠN *
NGÀY SINH *
NGÀY NHẬP CẢNH *
TÊN CÔNG TY *
TÊN HIỆP HỘI *
TỈNH ĐANG SỐNG *
Chọn tỉnh đang sống
arrow
 • Chọn tỉnh đang sống
 • Aichi
 • Akita
 • Aomori
 • Chiba
 • Ehime
 • Fukui
 • Fukuoka
 • Fukushima
 • Gifu
 • Gunma
 • Hiroshima
 • Hokkaido
 • Hyogo
 • Ibaraki
 • Ishikawa
 • Iwate
 • Kagawa
 • Kagawa
 • Kagoshima
 • Kanagawa
 • Kobe
 • Kochi
 • Kumamoto
 • Kyoto
 • Mie
 • Miyagi
 • Miyazaki
 • Nagano
 • Nagasaki
 • Nagoya
 • Nara
 • Niigata
 • Oita
 • Okayama
 • Okinawa
 • Osaka
 • Saga
 • Saitama
 • Shiga
 • Shimane
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Tokushima
 • Tokyo
 • Tottori
 • Toyama
 • Wakayama
 • Yamagata
 • Yamaguchi
 • Yamanashi
 • Yokohama
KỲ THI *
TRÌNH ĐỘ *
Chọn trình độ
arrow
 • Chọn trình độ
 • N1
 • N2
 • N3
 • N4
 • N5
ĐIỂM *
HÌNH BẰNG CHỨNG NHẬN *
Chọn hình