Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
đào tạo & giáo dục
Phát triển Kỹ năng và Hướng nghiệp

Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc, đặc biệt giáo trình học tiếng Nhật còn được lồng vào các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản.

Giáo trình học tiếng Nhật tự biên soạn còn được lồng vào các kiến thức văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản. Đặc biệt đào tạo các kỹ năng 5S, ho-ren-so, kỹ năng hoạt động nhóm, ý thức trong kinh doanh, cách thức xây dựng kế hoạch cho 5 năm 10 năm, ý thức và kế hoạch phát triển nghề nghiệp bản thân và sự quan trọng của mối quan hệ cộng đồng cũng như sự tin tưởng và trách nhiệm trong cuộc sống.

dám mơ ước, dám suy nghĩ và dám hành động.
Luôn sống có mục tiêu, lập mục tiêu cụ thể từng bước để thực hiện;
/

Dạy và học tại
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Lớp học KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Trải nghiệm văn hóa tại
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Rèn luyện tác phong
trong giờ học Oden

www.kaizen.vn

/

Học nhóm giờ Oden

www.kaizen.vn

/

Lớp thể lực tại
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Thực tập sinh
trong ngày xuất cảnh

www.kaizen.vn

/

Lớp học đứng tại
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Lớp tiếng Nhật
của giáo viên người Việt

www.kaizen.vn

/

Giáo viên người Nhật tại
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

/

Giờ học của lớp
Kỹ sư

www.kaizen.vn

/

Tư thế tác phong học viên
KaizenYoshidaSchool

www.kaizen.vn

Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất