Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
đào tạo & giới thiệu kỹ sư
Làm việc dài hạn tại Nhật Bản
1. Những thắc mắc chung
 • Qui trình chương trình Kỹ sư?
 • Nếu chưa tốt nghiệp, cần trang bị trước những gì để tham gia chương trình tốt hơn?
 • Điều kiện tham gia chương trình?
 • Tiêu chí tuyển chọn kỹ sư?
 • Những ngành nào đang cần tuyển?
2. Đào tạo tại Việt Nam
 • Chương trình đào tạo tại Việt Nam như thế nào?
 • Thời gian đào tạo bao lâu?
 • Học bổng chương trình bao gồm những phần nào?
3. Phỏng vấn
 • Nhà tuyển dụng tuyển chọn Kỹ sư như thế nào?
4. Sống và làm việc tại Nhật
 • Chế độ làm việc tại Nhật Bản như thế nào?
 • Thời hạn làm việc tối thiểu ở Nhật là bao lâu?
 • Cuộc sống và chi phí tại Nhật như thế nào?
 • Để làm việc tốt tại Nhật, Kỹ sư cần trang bị những gì?
5. Thông tin khác
 • Khi làm việc tại Nhật công ty có hỗ trợ gì không?
 • Trong thời gian làm việc tại Nhật có được nghỉ phép về Việt Nam không?
 • Sau khi trở về Việt Nam, Esuhai có kế hoạch, hỗ trợ nào không?
 • Trong quá trình làm việc tại Nhật, vì 1 lý do nào đó dẫn đến không thể tiếp tục làm việc sẽ như thế nào?
 • Kinh tế Nhật Bản và thế giới đang suy thoái, vậy công việc có ổn định hay không?
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất