Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
giới thiệu việc làm trong nước
Thay đổi ý thức - Thăng tiến nghề nghiệp
Nắm bắt yêu cầu - Chọn đúng nhân tài
Tiêu chuẩn nhân sự công ty tìm kiếm
 • Vai trò công ty kỳ vọng ở nhân viên
 • Nhân viên công ty muốn tuyển
 • Mục tiêu muốn nhân viên hướng đến trong tương lai

Thông tin về công ty tuyển dụng
 • Triết lý kinh doanh
 • Ý nghĩa công việc
 • Đặc trưng công việc
Đào tạo định hướng cho các ứng viên Việc làm trong nước của Esuhai
Công ty Nhật là những công ty thế nào?
 • Văn hóa đào tạo nhân tài “Công ty thành bại là ở nhân viên” Lương khởi điểm không cao, lương tăng theo năng lực

 • Nhân viên được công ty tin tưởng Người trung thực, trung thành, thành tâm muốn học hỏi

 • Sự khác nhau trong quan hệ tuyển dụng giữa Nhật với các công ty nước ngoài khác Các nước khác: Công ty tuyển dụng khả năng làm việc
  Ở công ty Nhật: Công ty tuyển dụng con người
  Chi phí nhân sự ở công ty Nhật cố định, không biến động
  Công ty đầu tư bằng cách đào tạo nhân viên, từ đó nhân viên có niềm tin với công ty,...

Định hướng tư duy nghề nghiệp
 • Khuynh hướng phát triển sự nghiệp theo độ tuổi và những việc cần làm trong từng độ tuổi đó
 • Đối với người Việt Nam thì cách làm việc cho đến năm 35 tuổi sẽ quyết định thành công trong sự nghiệp của nửa sau cuộc đời Nếu có định hướng theo suốt một ngành nghề của một công ty nào đó thì chắc chắn sẽ thành công lâu dài do có kiến thức chuyên sâu Hậu quả của nhảy việc: không có lợi thế về sự xuyên suốt trong kinh nghiệm & kiến thức
Vòng 1: Sơ tuyển tại Esuhai
Xét tuyển hồ sơ
Phân tích thông tin cơ bản (thuộc tính) của ứng viên
Quá trình học tập Giới tính Chuyên môn
Quá trình làm việc Địa chỉ Nơi sinh
Cấp bậc trong công ty Bằng cấp Thành phần gia đình
Kiểm tra năng lực theo yêu cầu
 • Kiểm tra tiếng Nhật
 • Kiểm tra IQ
 • Kiểm tra tiếng Anh
 • Trắc nghiệm tính cách
 • Kiểm tra khả năng tính toán

Phỏng vấn lần 1
Phân tích tư duy (đặc trưng tính cách) của ứng viên
Khả năng tư duy
Có suy nghĩ một cách logic và khả năng tư duy sau khi sắp xếp sự việc không?
Tư duy tự lập
Có giao tiếp tốt, tạo dựng quan hệ tốt với mọi người không?
Có là người có thể tin tưởng ?
Khả năng lắng nghe
Có khiêm tốn nhìn nhận những điểm cần cải thiện, cần học hỏi không? Có đủ mạnh mẽ để thực hiện những điều đó không?
Tư duy phụ thuộc lẫn nhau
Có mục tiêu hay động cơ mạnh mẽ để luôn duy trì đam mê trong công việc không?
Vòng 2: Công ty tuyển dụng chọn ứng viên
Phỏng vấn lần 2
Qua nhận xét, đánh giá của công ty tuyển dụng đối với ứng viên
Tư vấn phương pháp phát
huy khả năng của ứng viên
Tư vấn cho ứng viên về
công việc & sự nghiệp
Chọn lọc ứng viên phù hợp yêu cầu tuyển dụng
Chọn lọc lần cuối, giới thiệu nhân sự
Quyết định tuyển dụng - Bắt đầu làm việc
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất