Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
giới thiệu việc làm trong nước
Thay đổi ý thức - Thăng tiến nghề nghiệp
Phát triển sự nghiệp tại Việt Nam có thành công hay
không tùy thuộc vào Nhân sự trong nước
Liên lạc thường xuyên, theo sát tình hình công ty tuyển dụng & ứng viên
Thường xuyên tổ chức hội thảo, bài giảng để giúp nhân tài Việt Nam hiểu & thích ứng với cách nghĩ trong công ty Nhật
Tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng từ khách hàng và tư vấn ứng viên
Tìm kiếm và chọn ra ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng từ nguồn dữ liệu phong phú
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất