Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
đào tạo & giới thiệu kỹ sư
Làm việc dài hạn tại Nhật Bản
1
CHIÊU MỘ - TUYỂN CHỌN
Tổ chức hội thảo chiêu mộ kỹ sư
Tổ chức thi, phỏng vấn để tuyển chọn
Tuyển chọn những nhân tài có các tố chất phù hợp với công việc tại Nhật.
Dựa trên các tiêu chí về ý thức, ý chí, học lực, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe,...
2
ĐÀO TẠO
Kỹ sư mới tốt nghiệp
Kỹ sư đã có kinh nghiệm
Đào tạo năng lực cần thiết như tiếng Nhật, tư duy kinh doanh, tác phong trong công việc, ý thức sự nghiệp để các kỹ sư Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt và có thể cống hiến lâu dài trong công ty Nhật.
3
PHỎNG VẤN - TUYỂN DỤNG
Nhà tuyển dụng phỏng vấn
Quyết định tuyển dụng | Ký hợp đồng | Xin visa
Công ty tuyển dụng phỏng vấn, tuyển chọn kỹ sư theo các tiêu chuẩn được đặt ra. Khi có quyết định tuyển dụng sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động và xin visa (visa kỹ sư).
4
NHẬN VIỆC ĐI LÀM TẠI NHẬT
Trực tiếp tuyển dụng
Phái cử nhân viên > Trực tiếp tuyển dụng
Kỹ sư Việt Nam khi sang Nhật sẽ đến công ty nhận việc và bắt đầu đi làm. Có thể ký hợp đồng tuyển dụng trực tiếp thành nhân viên chính thức hoặc hợp đồng tuyển dụng thành nhân viên phái cử.
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất