scroll top
Năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp Esuhai được Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) chứng nhận là doanh nghiệp xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực cung ứng nhân lực đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cụ thể là thị trường Nhật Bản.
Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp năm 2017 được trao tại Hội nghị công bố Bộ Quy tắc ứng xử (CoC-VN) 2018 do Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/4/2018.

CoC-VN là một cơ chế tự nguyện được áp dụng đối với các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm cải thiện việc tuân thủ luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy quản lý doanh nghiệp tốt hơn và bảo vệ người lao động làm việc ở nước ngoài khỏi việc bị bóc lột, cưỡng bức và mua bán người.
Xếp hạng doanh nghiệp được tiến hành dựa trên kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử (CoC-VN) dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Đánh giá được thực hiện trên các lĩnh vực như quảng cáo, tuyển chọn, đào tạo, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp, hỗ trợ lao động trở về và các doanh nghiệp được xếp hạng. Xếp hạng doanh nghiệp dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá và xếp hạng dựa trên thông tin thu thập từ các Sở LĐ-TBXH, thanh tra của Bộ LĐ-TBXH, thanh tra Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam ở các nước nhận lao động, các phương tiện thông tin đại chúng và từ người lao động trước xuất cảnh cũng như lao động đã về nước.
CoC-VN được xem là ISO chuyên ngành của các doanh nghiệp XKLĐ. Trong suốt những năm qua, Esuhai luôn xem CoC-VN là kim chỉ nam dẫn dắt và triệt để ứng dụng 12 nhóm nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty.

Hải Hòa