Facebook Pixel Code
Khó khăn tài chính? Mất việc, chưa có việc làm?Chọn ngayhàng trăm việc làm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!
scroll top
phái cử thực tập sinh kỹ thuật
Làm việc và Học tập tại Nhật Bản
Là chương trình ký kết giữa hai chính phủ
Việt Nam & Nhật Bản

quy trình chương trình thực tập sinh
việt nam
Bộ LĐTB&XH
&
Cục quản lý
lao động ngoài nước
Cấp phép và Quản lý
Cấp phép
Phái cử
yêu cầu
tuyển dụng
nhật bản
HIỆP HỘI thực tập kỹ năng quốc tế
Cấp phép
Cơ quan giám sát hiệp hội
tiếp nhận
Quản lý
Yêu cầu tiếp nhận
xí nghiệp tiếp nhận
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất