Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
05/10/2023
Với mục đích kết nối giao lưu chia sẻ lan tỏa cho các bạn sinh viên trên toàn quốc về định hướng phát triển sự nghiệp tương lai. Sáng ngày 5/10/2023, ESUHAI Group tổ chức thành công Chuyến xe kiến nghiệp thành công cho 52 sinh viên Đại học Bách Khoa tham gia trực tiếp tại trụ sở chính công ty.
xem nhiều trong tháng