Facebook Pixel Code
Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
10/12/2022
2022 là một năm xoay chuyển bất ngờ với các doanh nghiệp ngành gia công hàng xuất khẩu khi đơn hàng giảm, hàng chục nghìn công nhân mất việc vào thời điểm cuối năm. Đó cũng là lời cảnh báo với một thị trường mang tính chất thâm dụng lao động với nguồn nhân công đang trong tiến trình già hóa nhanh.
xem nhiều trong tháng