Facebook Pixel Code
Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
05/11/2022
Là một quốc gia có ngành dịch vụ khách sạn phát triển đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới, Nhật Bản đang thu hút lao động chuyên nghiệp từ nước ngoài
xem nhiều trong tháng