Facebook Pixel Code
Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
18/01/2023
(LĐXH) - Sau hơn 16 năm hoạt động, ESUHAI trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện chương trình đào tạo và phái cử người lao động sang Nhật Bản làm việc theo mô hình khép kín, với chủ trương phát triển nguồn nhân lực thông qua tận dụng kết nối giữa Giáo dục & Việc làm. Từ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển nền công nghiệp phụ trợ và tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản tại Việt Nam.
xem nhiều trong tháng