Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
13/12/2023
Ngày 24/11, chương trình "Thực tập kỹ năng" - chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài với mục đích "đóng góp quốc tế" - dự kiến sẽ được cải cách theo đề xuất của Hội đồng các chuyên gia Chính phủ. Tuy nhiên, chương trình Thực tập sinh kỹ năng này cũng bị lên án thay vì với mục đích chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển nhưng thực tế nó lại được áp dụng như một công cụ để phân bổ lực lượng lao động.
xem nhiều trong tháng