Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
18/07/2023
Với sự phát triển của thông tin đại chúng, không khó để bạn tìm kiếm những cơ hội việc làm ngoài nước. Vậy những thị trường nào đang chiếm lĩnh, thu hút nhiều người lao động hiện nay?
xem nhiều trong tháng