Facebook Pixel Code
Khó khăn tài chính? Mất việc, chưa có việc làm?Chọn ngayhàng trăm việc làm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
24/03/2022
Covid-19 tác động sâu rộng đến thị trường lao động và việc làm. Cụ thể, có đến hơn 25% người lao động có thể phải chuyển đổi việc làm so với trước khi đại dịch xảy ra, trong khi tỷ lệ này trước đó chỉ 6% (theo báo cáo của McKinsey & Company).
xem nhiều trong tháng