Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
19/01/2024
Hôm nay ngày 19/1/2024, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) vừa công bố thông tin đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp Xuất khẩu lao động theo Bộ Quy tắc ứng xử tại Hội nghị đánh giá thực hiện CoC-VN 2023.
xem nhiều trong tháng