Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
28/08/2023
Chuyên mục:Xuất cảnh
Trong tháng 9/2023, Esuhai rộn ràng chắp cánh cho thêm 120 bạn học viên DỰ KIẾN XUẤT CẢNH sang Nhật làm việc.
xem nhiều trong tháng