Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
21/12/2023
Với tất cả sự nỗ lực, không ngừng khẳng định giá trị của riêng mình đã đưa tên tuổi ESUHAI Group thành địa chỉ tin cậy nhất của người lao động (NLĐ) và nhà tuyển dụng Nhật Bản trong suốt 17 năm qua. Hệ sinh thái với 8 công ty thành viên tại Việt Nam và 2 công ty tại Nhật Bản, ESUHAI Group đã tuyển chọn, đào tạo và phái cử được trên 15.000 thực tập sinh (TTS) và trên 1.000 kỹ sư Việt Nam có điều kiện để học tập, làm việc và xây dựng sự nghiệp tương lai.
xem nhiều trong tháng