Facebook Pixel Code
Thắc mắc về chương trình Thực tập sinh & Kỹ sư đi Nhật làm việc? Tìm hiểu ngay các yêu cầu, qui trình, chi phí,...!
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục My way
25/11/2022
Chuyên mục:My way
Về nước vào hôm 12/10/2022, bạn Ngô Thị Vân An đã có những chia sẻ thú vị trong chuyến hành trình sinh sống và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.